การให้การรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ชื่อฟาร์ม/บริษัท ประเทศ อายุการรับรอง วันเริ่มใช้ วันหมดอายุ หมายเหตุ
1 University of Guam USA 1 ปี 13-11-57 12-11-58 หมดอายุ
2 Primo broodstock USA 1 ปี 10-10-56 09-10-57 หมดอายุ
3 Saipan Shrimp&Broodstock Co.,Ltd USA 1 ปี 18-06-57 17-06-58 หมดอายุ
4 Ceniacua Columbia 1 ปี 6 เดือน 05-09-57 04-03-59 หมดอายุ
5 Pescanova Ecuador 1 ปี 18-06-58 17-06-59 หมดอายุ
6 The Oceanic Institure USA 1 ปี 6 เดือน 17-03-59 16-03-60
7 Kona Bay Marine Resources Inc. USA 2 ปี 06-12-59 05-12-61
8 Shrimp improvement Systems singapore 1 ปี 17-03-59 16-03-60
9 Shrimp improvement Systems Hawaii, USA 2 ปี 06-12-59 05-12-61
10 Shrimp improvement Systems Florida, USA 2 ปี 06-12-59 05-12-61
11 Moana Technologies,LLC USA 2 ปี 06-12-59 05-12-61
12 Farallon aquaculture S.A. Mexico 1 ปี 09-12-59 08-12-60
13 Farallon aquaculture S.A. Panama 1 ปี 09-12-59 08-12-60
14 Blue genetic Mexico 1 ปี 08-02-60 07-02-61
15 Global Gen Indonesia 1 ปี 17-01-60 16-01-61สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่สามารถนำเข้ากุ้งขาวเข้ามาในราชอาณาจักร(ฟาร์มประเทศไทย)
ชื่อฟาร์ม/บริษัท อายุการรับรอง จังหวัด วันเริ่มใช้ วันหมดอายุ สถานะ
1 ฟาร์ม TSM แฮชเชอรี่ 1 ปี พังงา 24-11-58 23-11-59 หมดอายุ
2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง) 1 ปี ชุมพร 04-08-58 03-08-59 หมดอายุ
3 นฤมลฟาร์ม 1 ปี ชลบุรี 27-08-56 26-08-57 หมดอายุ
4 บริษัท ซายอาคควา สยาม จำกัด 1 ปี นครศรีธรรมราช 26-03-57 25-03-58 หมดอายุ
5 ลีดเดอร์ฟาร์ม 1 ปี ปัตตานี 26-05-57 25-05-58 หมดอายุ
6 ตะวันออกฟาร์ม 1 ปี ระยอง 21-08-57 20-08-58 หมดอายุ
7 บริษัท อีสท์เอเชีย อควาคัลเจอร์ จำกัด 1 ปี ภูเก็ต 23-04-58 22-04-59 หมดอายุ
8 ราชันฟาร์ม 1 ปี ตราด 23-07-58 22-07-59 หมดอายุ
9 สารสินฟาร์ม 1 ปี พังงา 20-08-58 19-08-59 หมดอายุ
10 ฟาร์ม ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร์ 1 ปี ภูเก็ต 16-02-60 15-02-61
11 ฟาร์ม สิบแสน 1 ปี ชลบุรี 08-07-59 07-07-60
12 โมอาน่า ไทย-แอม 1 ปี สงขลา 19-10-59 18-12-60
13 บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จำกัด (ฉัตรชัยฟาร์ม) 1 ปี สงขลา 19-10-59 18-12-60
14 บริษัท ไทยยูเนียน แฮชเชอรี่ จำกัด 1 ปี พังงา 24-06-59 23-06-60
15 อรทัยฟาร์ม 1 ปี สงขลา 31-08-58 30-08-60
16 บริษัท ฟารารอล อความคัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 ปี พังงา 29-12-59 28-12-60