นามสงเคราะห์ กพช.
CFRDD-Glossary
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
กรมประมง
เกษตรกลาง
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๔๔๙๖
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๔๔๙๖
อี-เมล์ : vichakarn6504@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.coastalaqua.com
Coastal Fisheries Research and Development Division
Department of Fisheries
Kaset-Klang
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel : 0 2579 4496
Fax : 0 2579 4496
E-mail : vichakarn6504@hotmail.com
Website : http://www.coastalaqua.com
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
กรมประมง
เกษตรกลาง
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๘๖
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๘๖
อี-เมล์ : putthsj@yahool.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/shrimp
Marine Shrimp Culture Research Institute
Department of Fisheries
Kaset-Klang
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel : 0 2561 0786
Fax : 0 2561 0786
E-mail : putthsj@yahool.com
Website : http://www.fisheries.go.th/shrimp
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๑/๑๙ ถ.เก้าแสน ซอย ๑
ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง
สงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๙๕, ๐ ๗๔๓๑ ๑๓๔๐
โทรสาร ๐ ๗๔๔๔ ๒๐๕๔
อี-เมล์ : NICA.CARIN@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nicaonline.com
Aquaculture Research Institute
1/19 Thanon Kaosaen Soi 1
Tambon Khao Rup Chang
Amphoe Mueang
Changwat Songkhla 90000
Tel : 0 7431 1895, 0 7431 1340
Fax : 0 7444 2054
E-mail : NICA.CARIN@gmail.com
Website : http://www.nicaonline.com
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
๔๑/๑๔ หมู่ ๙
ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๒ ๖๕๑๒
โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๒
อี-เมล์ : aquafeed_chon@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed
Coastal Feed Research Institute
41/14 Moo.9
Tambon Bangpra
Amphoe Sriracha
Changwat Chonburi 20110
Tel : 0 3832 6512
Fax : 0 3831 2532
E-mail : aquafeed_chon@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๑ หมู่ ๔ ตำบลคลองขุด
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๓ ๓๒๑๖-๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๓ ๓๒๐๙
อี-เมล์ : cf-kung_krabaen@dof.in.th
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center
Tambon Khlong Khut
Amphoe Tha Mai
Changwat Chanthaburi 22120
Tel : 0 3943 3216-8
Fax : 0 3943 3209
E-mail : cf-kung_krabaen@dof.in.th
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๔/๔ หมู่ ๕
ตำบลหูล่อง
อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๑ ๖๑๘๐-๑
โทรสาร ๐ ๗๕๔๑ ๖๑๘๐-๑
อี-เมล์ : pakpanang@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-pak_panang
Pak Panang Basin Royal Fisheries Development Center
34/4 Moo.5
Tambon Hu Long
Amphoe Pak Phanang
Changwat Nakhon Si Thammarat 80140
Tel : 0 7541 6180-1
Fax : 0 7541 6180-1
E-mail : pakpanang@gmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-pak_panang

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

๑๖๕ หมู่ ๙
ตำบลบางกะจะ
อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๕ ๗๙๘๗-๘
โทรสาร ๐ ๓๙๓๙ ๑๐๒๕
อี-เมล์ : chanthaburi-cf@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-chan

Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center
165 หมู่ 9
Tambon Bang Ka Cha Phawong
Amphoe Mueang
Changwat Chanthaburi 22000
Tel : 0 3945 7987-8
Fax : 0 3939 1025
E-mail : chanthaburi-cf@hotmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-chan
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
๒๐๕ หมู่ ๒
ตำบลอ่าวใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๔ ๓๓๓๔-๕
โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๓๔
อี-เมล์ : tratcas@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cs-trat
Trat Coastal Fisheries Research and Development Center
205 หมู่ 2
Tambon Ao Yai
Amphoe Mueang
Changwat Trat 23000
Tel : 0 3954 3334-5
Fax : 0 3952 1634
E-mail : tratcas@gmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cs-trat
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
๑๓๐/๒ หมู่ ๘ ถ. ติณสูลานนท์
ตำบลพะวง
อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๕๒๔๔-๘
โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๕๒๔๓
อี-เมล์ : info@aquathai.org
เว็บไซต์ : http://www.aquathai.org
Coastal Aquatic Animal Health Research Institute
130/2 Thanon TinnaSuLaNon
Tambon Phawong
Amphoe Mueang
Changwat Songkhla 90100
Tel : 0 7433 5244-8
Fax : 0 7433 5243
E-mail : info@aquathai.org
Website : http://www.aquathai.org
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
หมู่ ๑๐ ตำบลตะพง
อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๙๑
โทรสาร ๐ ๓๘๖๖ ๔๕๘๓ ต่อ ๑๑๔
อี-เมล์ : ryinspec@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-rayong
Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center
Moo 10 Tambon Taphong
Amphoe Mueang
Changwat Rayong 21000
Tel : 0 3865 5191
Fax : 0 3866 4583 ต่อ 114
E-mail : ryinspec@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-rayong
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
๓๖/๒ หมู่ ๘
ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗
โทรสาร ๐ ๓๘๕๓ ๒๐๖๖
อี-เมล์ : cf-chachoengsao@dof.in.th
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-chachoengsao
Chachoengsao Coastal Fisheries Research and Development Center
36/2 Moo 8
Tambon Tha Sa-an
Amphoe Bang Pakong
Changwat Chachoengsao 24130
Tel : 0 3853 1387
Fax : 0 3853 2066
E-mail : cf-chachoengsao@dof.in.th
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-chachoengsao
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
๑๒๗ หมู่ ๘
ตำบลโคกขาม
อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๘๕ ๗๑๓๖, ๐ ๓๔๔๒ ๖๒๒๐
โทรสาร ๐ ๓๔๘๕ ๗๑๓๘
อี-เมล์ : cf-samutsa@dof.in.th
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-samutsa
Samut Sakhon Coastal Fisheries Research and Development Center
127 Moo 8
Tambon Khok Kham
Amphoe Mueang
Changwat Samut Sakhon 74000
Tel : 0 3485 7136, 0 3442 6220
Fax : 0 3485 7138
E-mail : cf-samutsa@dof.in.th
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-samutsa
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
๔๔๘ หมู่ ๑
ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๖ ๑๓๙๘
โทรสาร ๐ ๓๒๖๖ ๑๓๙๘
อี-เมล์ : cf-prchuap@dof.in.th
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-prachuap
Prachuap Khiri Khan Coastal Fisheries Research and Development Center
448 Moo 1
Tambon Khlong Wan
Amphoe Mueang
Changwat Prachuap Khiri Khan 77000
Tel : 0 3266 1398
Fax : 0 3266 1398
E-mail : cf-prachuap@dof.in.th
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-prachuap
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร
ตู้ ปณ.๙๐
ปจ.ชุมพร
อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๖๕ ๗๐๙๒
โทรสาร ๐ ๗๗๖๕ ๗๐๙๓
อี-เมล์ : cschumphon@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cs-chumporn
Chumphon Coastal Fisheries Research and Development Center
P.O. box 90
Amphoe Mueang
Changwat Chumphon 86000
Tel : 0 7765 7092
Fax : 0 7765 7093
E-mail : cschumphon@gmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cs-chumporn
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
๙๗/๑ หมู่ ๔
ตำบลตะเคียนทอง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๘๔๑๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๓๐๐๕
โทรสาร ๐ ๗๗๒๕ ๕๒๘๘
อี-เมล์ : cfsuratthani@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-suratthani
Surat Thani Coastal Fisheries Research and Development Center
97/1 Moo 4
Tambon Takhianthong
Amphoe Kanchanadit
Changwat Surat Thani 84160
Tel : 0 7795 3005
Fax : 0 7725 5288
E-mail : cfsuratthani@gmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-suratthani
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
๓๓๑ หมู่ ๓
ตำบลสิชล
อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๓ ๖๑๕๗
โทรสาร ๐ ๗๕๕๓ ๖๑๕๗
อี-เมล์ : khorkiath@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-nakhon
Nakhon Si Thammarat Coastal Fisheries Research and Development Center
331 Moo 3
Tambon Sichon
Amphoe Sichon
Changwat Nakhon Si Thammarat 80120
Tel : 0 7553 6157
Fax : 0 7553 6157
E-mail : khorkiath@hotmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-nakhon
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
๓/๑ หมู่ ๑
ตำบลคลองแดน
อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๘๕๒๙
โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๘๕๓๐
อี-เมล์ : ranod_scrdc@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-songkhla
Songkhla Coastal Fisheries Research and Development Center
3/1 Moo 1
Tambon Khlong Daen
Amphoe Ranot
Changwat Songkhla 90140
Tel : 0 7431 8529
Fax : 0 7431 8530
E-mail : ranod_scrdc@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-songkhla
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๓ ๘๔๕๔
โทรสาร ๐ ๗๓๕๓ ๘๔๕๕
อี-เมล์ : cf-naratiwas@dof.in.th
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-naratiwas
Narathiwat Coastal Fisheries Research and Development Center
Tambon Sala Mai
Amphoe Tak Bai
Changwat Narathiwat 96110
Tel : 0 7353 8454
Fax : 0 7353 8455
E-mail : cf-naratiwas@dof.in.th
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-naratiwas
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
๑๘๖ หมู่ ๔
ตำบลแหลมโพธิ์
อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๒ ๙๓๕๒-๓
โทรสาร ๐ ๗๓๓๒ ๙๓๕๒
อี-เมล์ : cs-pattani@dof.in.th
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cs-pattani
Pattani Coastal Fisheries Research and Development Center
186 Moo 4
Tambon Laem Pho
Amphone Yaring
Changwat Pattani 94150
Tel : 0 7332 9352-3
Fax : 0 7332 9352
E-mail : cs-pattani@dof.in.th
Website : http://www.fisheries.go.th/cs-pattani
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
ตำบลปากน้ำ
อำเภอละงู
จังหวัดสตูล ๙๑๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๔๗
โทรสาร ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๔๗
อี-เมล์ : satuncenter@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.satun-fisheries.com
Satun Coastal Fisheries Research and Development Center
Moo 4
Tambon Paknam
Amphoe La-ngu
Changwat Satun 91110
Tel : 0 7478 3347
Fax : 0 7478 3347
E-mail : satuncenter@gmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-satun
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
๒๐๐ หมู่ ๔
ตำบลไม้ฝาด
อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๗๗-๙
โทรสาร ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๗๗-๘
อี-เมล์ : cf-trang@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cs-trang
.Trang Coastal Fisheries Research and Development Center
200 Moo 4
Tambon Mai Fat
Amphoe Sikao
Changwat Trang 92150
Tel : 0 7527 4077-9
Fax : 0 7527 4077-8
E-mail : cf-trang@hotmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cs-trang
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
๑๔๑ หมู่ ๖
ตำบลไสไทย
อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๕๙-๖๒
โทรสาร ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๖๐
อี-เมล์ : crkrabi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-krabi
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
141 Moo 6
Tambon Sai Thai
Amphoe Mueang
Changwat Krabi 81000
Tel : 0 7566 2059-62
Fax : 0 7566 2060
E-mail : crkrabi@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-krabi
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
๙๓ หมู่ ๓
ตำบลราชกรูด
อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๔ ๐๒๒๓-๕
โทรสาร ๐ ๗๗๘๔ ๐๒๒๑
อี-เมล์ : cs-ranong@dof.go.th
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cs-ranong
Ranong Coastal Fisheries Research and Development Center
93 Moo 3
Tambon Rat Krut
Amphoe Mueang
Changwat Ranong 85000
Tel : 0 7784 0223-5
Fax : 0 7784 0221
E-mail : cs-ranong@dof.go.th
Website : http://www.fisheries.go.th/cs-ranong
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
๑๖๔ หมู่ ๙
ตำบลท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเมือง
จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๓ ๒๒๑๒, ๐ ๗๖๔๓ ๒๒๑๔
โทรสาร ๐ ๗๖๕๗ ๑๐๐๘
อี-เมล์ : phangnga_crdc@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-phangnga
Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center
164 Moo 9
Tambon Thai Mueang
Amphoe Thai Mueang
Changwat Phangnga 82120
Tel : 0 7643 2212, 0 7643 2214
Fax : 0 7657 1008
E-mail : phangnga_crdc@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-phangnga
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
๑๐๐ หมู่ ๔
ถ.สายป่าคลอก-เมืองใหม่
ตำบลป่าคลอก
อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๖๒ ๑๘๒๑-๒
โทรสาร ๐ ๗๖๖๒ ๑๘๓๒
อี-เมล์ : pkprawn@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-phuket
Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center
100 Moo 4
Rd. Pa Khlok -Mueang Mai
Tambon Pa Khlok
Amphoe Thalang
Changwat Phuket 83110
Tel : 0 7621 9330
Fax : 0 7621 7839
E-mail : pkprawn@hotmail.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-phuket
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
๑๒๒ หมู่ ๑
ตำบลแหลมผักเบี้ย
อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๗ ๐๗๕๐
โทรสาร ๐ ๓๒๗๗ ๐๖๒๗
อี-เมล์ : phetchaburi@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://fisheries.go.th/cf-phetchaburi
Phetchaburi Coastal Fisheries Research and Development Center
122 Moo 1
Tambon Laem Phakbia
Amphoe Ban Laem
Changwat Phetchaburi 76100
Tel : 0 3277 0750
Fax : 0 3277 0627
E-mail : phetchaburi@hotmail.com
Website : http://fisheries.go.th/cf-phetchaburi
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
ตู้ ปณ. ๕
ตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๗๐ ๘๙๑๐
โทรสาร ๐๘ ๖๔๗๐ ๘๙๑๐
อี-เมล์ : crabcenter@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-crabres
Crab Royal Development Study Center and Conservtion
P.O. box 5
Tambon Klong Tom Tai
Amphoe Klong Tom
Changwat krabi 81120
Tel : 08 6470 8910
Fax : 08 6470 8910
E-mail : crabcenter@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-crabres
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม
๑๓๕ หมู่ ๑๑
ตำบลลาดใหม่
อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๒ ๐๑๗๐
โทรสาร ๐ ๓๔๗๕ ๖๖๒๓, ๐ ๓๔๗๕ ๖๖๒๕
อี-เมล์ : songkram2553@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-samutsong
Samut Songkhram Coastal Fisheries Research and Development Center
135 Moo.11
Tambon Ladmai
Amphoe Mueang
Changwat Samut Songkhram 75000
Tel : 0 3472 0170
Fax : 0 3475 6623, 0 3475 6625
E-mail : songkram2548@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-samutsong

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
หมู่ ๕
ตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๘ ๓๕๒๙
โทรสาร ๐ ๓๒๗๘ ๓๕๒๙
อี-เมล์ : tpoomtont@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-phetchaburi/royal/

Phetchaburi Basin Royal Fisheries Development Center
Moo 5
Tambon Bang Kaew
Amphoe Ban Laem
Changwat Phetchaburi 76110
Tel : 0 3278 3529
Fax : 0 3278 3529
E-mail : tpoomtont@yahoo.com
Website : http://www.fisheries.go.th/cf-phetchaburi/royal/