กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

อีเมล พิมพ์ PDF

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การบินไทยซื้อกุ้งทะเลจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์     รายละเอียดเพิ่มเติม  

พิธีส่งมอบพันธุ์ม้าน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง    นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้จัดพิธีส่งมอบลูกพันธุ์ม้าน้ำ จำนวน 5,000 ตัวให้กับนายเฉลิมชัย ปาปะทา      รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยการมอบลูกพันธ์ม้าน้ำในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมการเพาะเลี้ยงม้าน้ำเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยการดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันของ 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมประมง และกรมอุทยานฯ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรม้าน้ำในธรรมชาติของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นอุดมความสมบูรณ์อีกครั้ง อ่านเพิ่มเติม

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

5 งานวิจัยล่าสุดจากสำนักฯ

You are here: Home