กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

การติดต่อ

ติดต่อกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง [ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ ]

กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496

อีเมล์ : จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้

เว็บไซต์ : http://www.coastalaqua.com


ผู้ดูแลและรับผิดชอบ

นายปราชญ์ ก้อนเพชร

อี-เมล์ : จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้

โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496


แผนที่การเดินทาง :ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสุพล ตั่นสุวรรณ โทรศัพท์ 0 2561 4759 มือถือ - โทรสาร 0 2561 4759
2 ตำแหน่งผู้เชียวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัว์น้ำชายฝั่ง นางสาวจินตนา นักระนาด โทรศัพท์ 0 2579 4496 มือถือ- โทรสาร 0 2579 4496

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ