กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่ โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางชมพูนุช หลักดี โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางพรทิพย์ ทองบ่อ โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวกาญจนา อภินันท์อวยพร โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายชัยวุฒิ สุดทองคง โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวฐิติมา ทองศรีพงษ์ โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายอภิชาติ โชติหิรัญพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางเบ็ญยะมาศ บุญอบรม โทรศัพท์ 0 3485 7136, 0 3442 6220 มือถือ- โทรสาร 0 3485 7138

ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเกษตรกรหรือผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
"เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนรุ่นใหม่"
 
ภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - ญี่ปุ่น 
“การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารเพื่อศตวรรษหน้า” (SATREPS)
 
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องเทพารักษ์ บอลรูม 1 
โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ 
โดยกรอกใบสมัคร (ด้านล่างของโปสเตอร์) 
และส่งไปยัง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 
ด่วนสำรองที่นั่ง 100 ที่นั่งเท่านั้น!!!!!! ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน
  

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.สมุทรสาคร