ศูนย์ฯ สมุทรสงครามก้าวข้ามผ่านเพาะอนุบาลลูกปูม้าแบบมหมวล โดยใช้บ่อดิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ศูนย์ฯ  สมุทรสงครามก้าวข้ามผ่านเพาะอนุบาลลูกปูม้าแบบมหมวล โดยใช้บ่อดิน

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ทำการเพาะและอนุบาลลูกปูม้า โดยใช้บ่อดินขนาด 1/2 ไร่ ทำการอนุบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ได้ลูกปูม้าระยะ Crab ขนาดความกว้างกระดอง 2.0 – 2.5 ซม. จำนวนประมาณ 100,000 ตัว ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถปรับลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมีอัตรารอดตายที่สูงขึ้น เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างมากมาย เป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและเกษตรกรชาวประมง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: สื่อการประมง ศูนย์ฯ สมุทรสงครามก้าวข้ามผ่านเพาะอนุบาลลูกปูม้าแบบมหมวล โดยใช้บ่อดิน