วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ผลผลิตได้มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

  1. พัฒนาฟาร์มและผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและแหล่งทรัพยากรอื่นอย่างยั่งยืน
  3. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

คอมเมนต์  

 
+1 #3 ปราชญ์ ก้อนเพชร
รบกวนให้เข้าไปท ี่โต๊ะกาแฟ (เว็บบอร์ด) นะครับ http://www.coastalaqua.com/webboard
อ้างอิง
 
 
+1 #2
อยากได้ข้อมูลเก ี่ยวกับกั้งทะเล ...โดยเฉพาะลักษณะท างกายภาพครับ
อ้างอิง
 
 
0 #1
ขอความกรุณาช่วย ...บอกความแตกต่างข องกั้งตัวผู้และ กั้งตัวเมีย หน่อยได้มั้ยครั
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: เมนูเพิ่มเติม รายละเอียดเมนูเพิ่มเติม