เป้าประสงค์

อีเมล พิมพ์ PDF

เป้าประสงค์

  1. ภาคการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งได้รับมาตรฐานและผลผลิตมีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน
  2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. พัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: เกี่ยวกับเรา เป้าประสงค์