พิธีส่งมอบพันธุ์ม้าน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF
พิธีส่งมอบพันธุ์ม้าน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง    นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้จัดพิธีส่งมอบลูกพันธุ์ม้าน้ำ จำนวน 5,000 ตัวให้กับนายเฉลิมชัย ปาปะทา      รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยการมอบลูกพันธ์ม้าน้ำในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมการเพาะเลี้ยงม้าน้ำเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยการดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันของ 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมประมง และกรมอุทยานฯ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรม้าน้ำในธรรมชาติของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นอุดมความสมบูรณ์อีกครั้ง
 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 66 และทางรัฐบาลของประเทศไทยตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกมนุษย์นำขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมากจนเกินกำลังที่ธรรมชาติจะผลิตทดแทนซึ่งส่งผลกระทบทำให้ปริมาณทรัพยากรม้าน้ำในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการในลักษณะบูรณาการในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล
  จากข้อมูลกรมประมงพบว่า ทั่วโลกมีการค้าขายม้าน้ำตากแห้งประมาณ 24.5 ล้านตัว หรือ ประมาณ 70 ตัน ซึ่งมีการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในลักษณะที่มีชีวิตและตากแห้ง และต่อมาในปี 2545ม้าน้ำถูกบรรจุอยู่ในรายชื่อสัตว์คุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส บัญชี 2 (Appendix II) และมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ.2547  เพื่อควบคุมจำนวนประชากรม้าน้ำไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
จากการทำงานบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  ตรัง ระยอง กระบี่ นราธิวาส และพังงา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตพันธุ์ม้าน้ำเพื่อปล่อยฟื้นฟูทรัพยากรม้าน้ำในธรรมชาติ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลในเขตอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกม้าน้ำที่กรมประมงผลิต ทางกรมประมงได้กำหนดแผนดำเนินงานกิจกรรมผลิตม้าน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยมีเป้าหมายจำนวน 100,000 ตัว ประกอบด้วยม้าน้ำ 5 ชนิด ได้แก่ ม้าน้ำหนาม ม้าน้ำดำ ม้าน้ำสามจุด ม้าน้ำแคระและม้าน้ำยักษ์ เพื่อทดแทนทรัพยากรม้าน้ำส่วนหนึ่งที่ถูกจับจากเครื่องมือประมงประเภทต่างๆ โดยในวันนี้กรมประมงขอส่งมอบพันธุ์ม้าน้ำจำนวน 5,000 ตัว ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ นำไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสม และ   กรมประมงยังคงดำเนินการตามแผนผลิตไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ลูกม้าน้ำครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ กรมประมง ยังได้เตรียมลูกพันธุ์ปลิงทะเลขาวหรือ Sand Fish จำนวน 10,000 ตัว                       ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิจัยของกรมประมงที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เนื่องจากปลิงขาวชนิดนี้ในธรรมชาติมีจำนวนลดลงจากการเก็บไปบริโภค ซึ่งหากได้นำไปปล่อยบริเวณแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดตรัง ก็จะเป็นการสร้างลูกพันธุ์ตามธรรมชาติ (Seed bed) ให้ทรัพยากรชนิดนี้กลับมามีความสมบูรณ์ต่อไป

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: Home