แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาว

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ให้เร่งกำจัดหอยกะพงและหอยแมลงภู่ที่ติดกระชัง

รูปภาพที่ 1 หอยกะพงและแมลงภู่ที่เกาะอยู่ตามกระชังเลี้ยงปลากะพงขาว ที่เกาะยอ จ.สงขลา

       ด้วยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้รับรายงานจากนักวิชาการประมงที่ลงพื้นที่เลี้ยงปลากะพงขาวที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา ว่ามีหอยกะพงและหอยแมลงภู่เกาะตามกระชังเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นจำนวนมาก  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวที่บ้านเกาะยอได้   ประการแรก หอยพวกนี้ซึ่งเกาะอยู่ตามกระชังจะกีดขวางการไหลของน้ำเข้าสู่กระชัง ทำให้น้ำไหลเข้าสู่กระชังได้น้อยกว่าปกติ    ภาวะเช่นนี้ในช่วงกลางคืนปลาที่เลี้ยงอาจเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนได้ง่าย 

  

          รูปภาพที่ 2 หอยกะพงและแมลงภู่ที่เกาะอยู่ตามกระชังเลี้ยงปลากะพงขาว ที่เกาะยอ จ.สงขลา

               นอกจากนี้หอยจะกินแพลงก์ตอนพืชต่างๆ ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหาร ดังนั้นกระชังที่มีหอยเกาะอยู่เป็นจำนวนมากน้ำในกระชังจะใส  ทำให้ปลาตกใจง่าย ไม่ค่อยกินอาหาร  ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ หากเกษตรกรไม่กำจัดหอยเหล่านี้ออกไปก่อนถึงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะทำให้หอยที่อยู่ตามกระชังตาย เนื่องจากหอยพวกนี้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในน้ำจืด  การตายของหอยจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำในกระชังเน่าเสีย  ขาดออกซิเจนและเกิดก๊าซพิษ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดินตะกอนก้นกระชังได้  เป็นเหตุให้ปลากะพงขาวที่เลี้ยงตายหรืออ่อนแอ พวกปรสิตหรือเชื้อโรคต่างๆ เข้าเกาะตามลำตัวได้ง่าย   เพื่อป้องกันความสูญเสียดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรควรเร่งกำจัดเอาหอยกะพงและหอยแมลงภู่ที่เกาะอยู่กับกระชังหรือที่อยู่ก้นกระชังออกไปให้มากที่สุดก่อนฤดูน้ำจืดหลากจะมาถึง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: สื่อการประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาว