กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

News

Joomla! Official News

Joomla! - the dynamic portal engine and content management system
 • Revised Assessment of 3.6.4 Security Release

  As part of our post-release review process for the 3.6.4 release, the Joomla! Security Strike Team has identified and confirmed an additional side effect of the issue resolved in security advisory 20161002 (CVE-2016-8869) and as such we have revised our assessment of this issue. • Joomla! 3.6.4 Released
  Joomla 3.6.4

  Joomla! 3.6.4 is now available. This is a security release for the 3.x series of Joomla! which addresses three critical security vulnerabilities and a bug fix for two-factor authentication. We strongly recommend that you update your sites immediately.

  This release only contains the security fixes and bug fix; no other changes have been made compared to the Joomla! 3.6.3 release.

  Note: This announcement was revised on 27 October to include a third vulnerability confirmed after the release, please see this announcement for additional information.
  Joomla Security Release

  What's in 3.6.4

  Version 3.6.4 is released to address two critical security issues and a bug regarding two-factor authentication.

  Security Issues Fixed

  • High Priority - Core - Account Creation (affecting Joomla! 3.4.4 through 3.6.3) More information »
  • High Priority - Core - Elevated Privileges (affecting Joomla! 3.4.4 through 3.6.3) More information »
  • High Priority - Core - Account Modifications (affecting Joomla! 3.4.4 through 3.6.3) More information »

  Bug Fixes

  • [#12497] Two-Factor Authentication encryption fix

  Please see the documentation wiki for FAQ’s regarding the 3.6.4 release. • Joomla! 3.6.4 - Important Security Announcement - Patch Available Soon

  Joomla Security Announcement

  A Joomla! 3.6.4 release containing a security fix will be published on Tuesday 25th October at approximately 14:00 UTC.

  The Joomla! Security Strike Team (JSST) has been informed of a critical security issue in the Joomla! core.

  Since this is a very important security fix, please be prepared to update your Joomla! installations next Tuesday.

  Until the release is out, please understand that we cannot provide any further information. • Joomla! 3.6.3 Released
  joomla 3 6 3 teaser

  Joomla! 3.6.3 is now available. This is a bug fix release for the 3.x series of Joomla. This release fixes a Backwards Compatibility Break we made in 3.6.2 with the article ordering. In addition there are a large number of minor improvements and bug fixes.

  What's in 3.6.3

  Joomla! 3.6.3 comes with more than 350 merged PR and small improvements in many areas. We have also updated the wysiwyg editors:

  • TinyMCE to 4.4.3
  • CodeMirror to 5.18.0

  See the list of fixed GitHub issues for details of the tracker items fixed.

  For known issues with the 3.6.3 release, see the Version 3.6.3 FAQ in the documentation site.

  The Production Leadership Team's goal is to continue to provide regular, frequent updates to the Joomla! Community. Learn more about Joomla! development at the Joomla! Developer Network. • Joomla! 3.6.2 Released
  joomla 3 6 2 teaser

  Joomla! 3.6.2 is now available. This is a bug fix release for the 3.x series of Joomla. This release fixes some bugs in email cloaking and sessions from Joomla! 3.6.1.

  What's in 3.6.2

  Joomla! 3.6.2 fixes some issues found in the 3.6.1 release on Wednesday related to sessions on PHP 5.3 and some general email cloaking bugs:

  There were some known issues when updating to 3.6.1. Read about them here.
  For known issues with the 3.6.2 release, see the Version 3.6.2 FAQ in the documentation site.

  The Production Leadership Team's goal is to continue to provide regular, frequent updates to the Joomla! Community. Learn more about Joomla! development at the Joomla Developer Network.ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเกษตรกรหรือผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
"เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนรุ่นใหม่"
 
ภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - ญี่ปุ่น 
“การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารเพื่อศตวรรษหน้า” (SATREPS)
 
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องเทพารักษ์ บอลรูม 1 
โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ 
โดยกรอกใบสมัคร (ด้านล่างของโปสเตอร์) 
และส่งไปยัง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 
ด่วนสำรองที่นั่ง 100 ที่นั่งเท่านั้น!!!!!! ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน
  

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: แผนผังเว็บไซต์ Joomla! Announcements