กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ดาวน์โหลด

File: ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdf.png
Uploaded:
14.12.10
Modified:
14.12.10
File Size:
906 KB
Downloads:
437
Version
1.0

การปราบปรามการทุจริต

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

อบรม/ดูงาน/ประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

งานด้านบริการของ สพช.

5 งานวิจัยล่าสุดจากสำนักฯ

:: кҹŧҹԨ ʾ. | CFRDB E-Research :: 1. คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำในน้ำความเค็มต่ำและการประเมินผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2. ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียจากแม่น้ำจันทบุรี น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง และกุ้งกุลาดำที่เป็นโรคในจังหวัดจันทบุรี
3. ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อคุณภาพดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
4. การสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำตะโก จังหวัดชุมพร
5. การสำรวจภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำและคุณสมบัติบางประการของเคมีและฟิสิกส์ของน้ำและดินบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี

10 บทความล่าสุดจากโต๊ะกาแฟ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม | Photo Gallery