ดาวน์โหลด

File: ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdf.png
Uploaded:
14.12.10
Modified:
14.12.10
File Size:
906 KB
Downloads:
419
Version
1.0

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม/ดูงาน/ประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

งานด้านบริการของ สพช.

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์

5 งานวิจัยล่าสุดจากสำนักฯ

:: кҹŧҹԨ ʾ. | CFRDB E-Research :: 1. ผลของการเสริม Mortierdlla alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะรชิโคนิค (20:4n-6)ในโรติเฟอร์ (Brachinus rotundiromis) ต่อองค์ประกอบกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน
2. ผลของรงควัตถุชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การลอกคราบและองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ในปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758)
3. ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและการลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758)
4. การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmomella spp. ในหอยแมลงภู่ บริเวณจังหวัดชุมพร
5. การปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linneaus, 1758) บริเวณแหล่งเลี้ยงจังหวัดชุมพร

10 บทความล่าสุดจากโต๊ะกาแฟ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม | Photo Gallery