ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
หน้าหลัก
 
 

TruehitsWebRank

TruehitsWebScore

TruehitsWebStat

โครงการของ สพช.
 สัมนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจำปี 2552
 มีต่อ
หน่วยงานภายในกรมประมง

::

กองการเจ้าหน้าที่

::

กองคลัง

::

กองแผนงาน

::

กองประมงต่างประเทศ

::

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

::

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

::

ศูนย์สารสนเทศ

::

กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

::

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

::

กลุ่มตรวจสอบภายใน

::

สำนักงานเลขานุการกรม

::

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

::

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

::

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

::

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

::

สำนักบริหารจัดการด้านการประมง

::

สำนักงานประมงจังหวัดกรุงเทพ

::

ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ (ส่วนกลาง)

::

ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
ทีวีออนไลน์
ช่อง3ช่อง5ช่อง7
ช่อง9ช่อง11itv
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
เทคโนโลยีชาวบ้าน
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
บางกอกโพสต์
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
สยามธุรกิจ
บ้านเมือง
ประชาไทย
มติชน
ผู้จัดการ

Links

Organic Shrimp

Individual หน่วยปฏิบัติการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการทำฟาร์มเพาะฟักและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 

 
 
 
Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in C:\inetpub\wwwroot\coastalaqua\oldweb\mambots\content\mosthumb.php on line 54
สัมมนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี 51 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Webmaster   
Monday, 30 June 2008
ดัชนี บทความ
สัมมนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี 51
หน้า 2

Image

นายอดุลย์ แมเร๊าะ ผอ.ศพช.สตูล บรรยายเรื่องระบบสารสนเทศสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

Image

น.ส.จินตนา นักระนาด ผอ.ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานความก้าวหน้าโครงการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล และโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล

Image

นายธวัช ศรีวีระชัย หัวหน้า สพช.ตราด บรรยายแนวทางการดำเนินงานวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เรื่อง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า ระยะที่ 2

Image

นายลือชัย ดรุณชู นักวิชาการประมง 8ว ศพช.จันทบุรี บรรยายแนวทางการดำเนินงานวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เรื่อง ชุดโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล

Image

นายสุภาพ แก้วละเอียด หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง ผลงานของกรมประมงในจังหวัดเชียงราย

Image

นายอนันต์ เจษฎาพันธ์ ประมงอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บรรยายการเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Image

Image

นายฐานันดร์ ทัตตานนท์ ผอ.สพช.สรุปการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

Image

คณะกรรมการตรวจพิจารณาโปสเตอร์ งานวิจัย

Image

งานเลี้ยงตอนกลางคืน วันที่ 16 มิถุนายน 2551

Image

ดูงานที่ฟาร์มจำนงค์ โดย นายจำนง บุญเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Image

ผอ.คณิต ไชยาคำ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเยี่ยมชมงานการเพาะเลี้ยงปลานิล ณ จำนงฟาร์ม

Image

นายฐานันดร์ ทัตตานนท์ ผอ.สพช.มอบของที่ระลึกให้กับคุณจำนง บุญเลิศแก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 August 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Google

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง - หากมีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโปรดดำเนินการดังนี้

1.สำรองที่นั่งด้วยตนเอง หรือผ่านทางธนาคาร และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ราชการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2644 7101 หรือทาง www.cipitc.or.th/course ส่วนค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงานราชการ

2.แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาที่ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เพื่อดำเนินการขออนุมัติกรมประมงต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2550 รวมทั้งสิ้น 27 หลักสูตร -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2550 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 27 หลักสูตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icess.tu.ac.th/table50.htmNida จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร"รุ่นที่ 6 -

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2551 สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 35-45 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2551 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1 -

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1 (Thailand First National Intellectual Property Symposium: Intellectual Property Creation from Research) โดยอนุมัติทุนวิจัยตามสัญญารับทุนเลขที่ PDG5190001 ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 10-11 มกราคม 2551 ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ BC โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานครวว.กำหนดจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในเดือน มกราคม - เมษายน 2551 -

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 เรื่อง
อ่านรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ http://www.tistr.or.th/tistr2006/indexn.php?pages=activityขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2551 (มกราคม - มิถุนายน 2551) - ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือที่ นร 0206/4864 ลงวันที่ 22 เมษายน 2537 โดยกำหนดให้ข้าราชการที่เลื่อนระดับจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยสามารถใช้โปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet)ได้นั้น ทางสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี"


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com
คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ
ข้อมูลเตือนภัยเกษตรกรImage
รายงานโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจำImage
การจับฉลากแบ่งสีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (สพจ. และ สพช.)Image
ขอส่งรายงานการประเมินผลการดำเนินการโครงการนำร่องการเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่บริเวณทะเลอันดามันImage
ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) ปีที่ 2Image
ศพช.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 ตำแหน่งImage
แนวทางปฏิบัติงานโครงการแทรกแซงตลาดกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2552Image
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ระบบเตือนภัย
คำสั่งกรมประมง
  มีต่อ...
คู่มือ (เอกสารแนะนำ) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
เมนูหอยหวานสูตร "พระเทพ"Image
งานวิจัยเกี่ยวกับหอยหวานImage
การเพาะเลี้ยงหอยหวานImage
คู่มือการเพาะพันธุ์ปลาอมไข่ครีบยาวImage
การเพาะพันธุ์ปูทะเลImage
การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อกุ้งกุลาดำเก่า
การเลี้ยงหอยนางรม
การเลี้ยงหอยแครง
การเลี้ยงหอยแมลงภู่
การเลี้ยงปูทะเล
การเตรียมบ่ออย่างไร? จึงเลี้ยงกุ้งทะเลได้ผล
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
การเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล
แนวทางการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย
 มีต่อ
งานวิชาการใหม่
รายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรจากความสำเร็จของการวิจัยการเพาะพันธุ์ปลาตะกรับ Image
แปลเอกสารงานวิจัยจาก website Image
abstract เอกสารวิชาการ Image
ผลของระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของปลาตะกรับ
ปรสิตและแบคทีเรีย Vibrio spp.ในแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis)จากธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
การอนุบาลลูกปูม้า,Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)จากระยะ megalopa ถึง crab stage ในกระชังและบ่อคอนกรีต 
อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ
เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)ในกระชังด้วยอาหารเม็ดเปียกและปลาสด
การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นด้วยอาหารเม็ดเปียกที่มีระดับโปรตีนต่างกัน
การศึกษาการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัส
พฤติกรรมการใช้ยาและสารเคมีของเกษตรกร
รายชื่อเอกสารงานวิจัยที่เผยแพร่ปี 2546
 มีต่อ
ชุดโครงการวิจัยของ สพช.

โครงการศึกษาและวิจัยหอยหลอดบริเวณอ่าวไทยตอนบน

โครงการพัฒนาอาหารสำเร็จเพื่อการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์
 มีต่อ
สถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สถิติการประมงปี 2542-2549

 
ข่าวบริการ

ข่าวกรมประมง :: การมอบรางวัลเพชรนํ้าเอกในวงราชการ ประจำปี 2551

ข่าวกรมประมง :: กรมประมงจับกระแสความเคลื่อนไหวตลาดโลกฯ

ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมงคลิ๊กดู !!!

ข่าวจาก Nicaonline
Warning: require(D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

Warning: require(D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

 
 
 
  พฤษภาคม 2018  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
ราคาสัตว์น้ำ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
กุ้งไทย
องค์การสะพานปลา
สะพานปลากรุงเทพฯ
Thai Union Feedmill
Shrimp News
อบรม/ดูงาน/ประชุม
 Image 220210-1 :: เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตร
 Image 170210-1 :: ขอเชิญฝึกอบรม หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
 Image 170210-2 :: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
 Image 170210-3 :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 Image 170210-4 :: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
 Image 180210-1 :: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 Image 090210-2 :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและชมนิทรรศการ
 Image 010210-1 :: ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง "การเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและการทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบ"
 Image C050210-1 :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและชมนิทรรศการ"
 Image 290110-2 :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม"
 Image 290110-1 :: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"
 Image 210110-1 :: ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี"
 Image 200110-2 :: การฝึกอบรม หลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุก"
 Image 140110-1 :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 Image 120110-2 :: การจัดการสัมมนาทางวิชาการ
 Image 120110-1 :: ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร คิดอย่างไร ทำอย่างไร ให้เป็นองค์การสร้างสรรค์ (Creative Organization)
 Image 170110-1 :: ขอส่งโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
 Image 070110-1 :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จตกทอด 15 ของเงินเดือน ลูกจ้างประจำและพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2494 รับราชการครบ 20 ปี ขอรับบำนาญ
 Image 291209-1 :: ขอเชิญข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" ระดับใช้งาน
 Image 211209-1 :: โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
 Image 141209-1 :: เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Competitivencss using the Business Excellence
 Image 151209-1 :: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย รุ่นที่ 2
 Image 081209-1 :: ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ
 Image 041209-1 :: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ
 Image 031209-1 :: การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2553
 Image 011209-1 :: ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2552
 Image 301109-1 :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
  มีต่อ
Limks เอกสารวิชาการอื่นๆ
 ImagePhytoplankton at the Clemson  
 ImageFAO Aquaculture Statistics for 2006  
 ImageNet Vet 
 ImageBiosciences  
 ImageWAS online resources 
 ImageShrimpbase  
 Imagefreelibrary  
คลิปวิดีโอกิจกรรม
สกู๊ปพิเศษ
Image เทพเต่า ??? (โดย... สมชาติ สุขวงศ์)
 >>>  เดินเต่า ??? (โดย... สมชาติ สุขวงศ์)
 >>>  ท่องไปสุดทางบูรพา (โดยชาติชลธี)
 >>>  "แนวทางการควบคุมสารตกค้างในวัตถุดิบและสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก" บทบรรยายของ คุณวีระชัย นลวชัย สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
 >>>  "ร้านอาหารอร่อยเส้นทางสายใต้ นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ " โดย สุกิจ รัตนวินิจกุล
Image  "งานแถลงข่าว gtz การเปิดตัวกลุ่มนำร่องผู้เลี้ยงกุ้งอินทรีย์ ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง วันที่ 25 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น.
Image  "คู่สมรสคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนวันที่ 7 พฤษภาคม 2551ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ