ยินดีต้อนรับสู่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพช. เป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากมติที่ประชุมของคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2554 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการประมงที่ต้องการค้นหาข้อมูลในการวิจัย...

More

ระบบการค้นหาที่ทันสมัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพช. มีระบบการค้นหาที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีการค้นหาของ PHP, MySQL, AJAX, JQuery ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา ไม่ว่าจะเป็นชื่องานวิจัย, คำค้น (Key Word) และอื่นๆ อีกมากมาย...

searchระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพช.