Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
จำนวนผู้ดาวน์โหลด บทคัดย่อ : 186 | ฉบับเต็ม : 8
ลำดับที่:8
รหัสทะเบียนวิจัย:47-0331-45089-035
วันที่นำเข้าสู่ระบบ :01/01/1970
ชื่องานวิจัย:พิษเฉียบพลันของคลอรีน ฟอร์มาลินและแอมโมเนียต่อลูกกุ้งแชบ๊วยระยะโพสต์ลาวา 15
ผู้วิจัย:เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
หน่วยงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๓๐
โทรศัพท์ โทรสาร
คำสำคัญ:กุ้งแชบ๊วย, พิษเฉียบพลัน, คลอรีน, ฟอร์มาลิน, แอมโมเนียรวม
ดาวน์โหลด:บทคัดย่อ :

          
Number of download Abstract : 26
No:8
Registration Code:47-0331-45089-035
Import date:01/01/1970
Title:ACUTE TOXICITIES OF CHLORINE FORMALIN AND AMMONIA TO BANANA SHRIMP (Penaeus merguiensis De Man) POST LARVAE 15
Researcher:Kriengsak Phadetphai
Office:Chachoengsao Coastal Fisheries Research and Development Center
Key Words:Banana Shrimp (Penaeus merguiensis), Acute Toxicities, Chlorine, Formalin, Ammonia
Download:Abstract :

สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 มือถือ - http://www.coastalaqua.com

รับข่าวสารจากสำนักฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)

เวอร์ชั่นบนมือถือ

เวอร์ชั่นบนมือถือ
เข้าชมได้ที่นี่ : mobile.coastalaqua.com

โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงานฯ


Acrobat Reader X