Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
19643/255150-0325-50056-011การศึกษาคุณภาพน้ำโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
19744/255149-0336-45092-061การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยอาหาร 3 ชนิด ในบ่อดินอาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สำรวย ชุมวรฐายี
19845/255149-0303-45118-043การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ระยะวัยรุ่นให้ได้ขนาดตลาดในระบบน้ำหมุนเวียนอรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นิคม ละอองศิริวงศ์
19946/255150-0334-50114ศึกษาการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮ์้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ระยะ veliger ถึงขนาด 3.0 มิลลิเมตร ในถังพลาสติกและถุงพลาสติกใสธเนศ พ่มทอง
นพดล ภูวพานิช
20047/255150-0334-50113พัฒนาการของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ คุณภาพไข่และอัตราการฟักในพ่อแม่พันธุ์หอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen, 1910 และอาหารสำเร็จรูปธเนศ พุ่มทอง
20148/255150-0332-50063ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เสริมน้ำมันปลาในโรติเฟอร์ (Brachionus sp.) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) สำหรับเลี้ยงปลาการ์ตูนอานม้าวัยอ่อน (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758)ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
พรทิพย์ ทองบ่อ
20249/255150-03-32-50-057-009ผลของความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นค่างของน้ำต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
20350/255151-0330-50060-006การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังหงส์, Cromilephes altivelis (Velenciennes, 1828) โดยวิธีแช่แข็งเรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
20451/255151-0303-50056-007การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลากะรังหงส์, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) โดยให้วางไข่ตามธรรมชาติเรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
สมพิศ แย้มเกษม
20552/255149-0313-45093-027ระดับเกลือแร่รวมในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สกนธ์ แสงประดับ
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
20653/255151-0302-51105การเสริมเชื้อรา Schizochytrium sp. แบบผงเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis, Tschugunoff, 1921) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) เพื่อใช้อนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
มนทกานติ ท้ามติ้น
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
20754/255152-0311-52038การตรวจติดตามยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราชัยคลินและออกโซลินิค แอซิดปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑มณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
มานพ เห็นดีน
20855/255149-0313-45097-085แหล่งและรูปแบบของคาร์โบไฮเครตที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำเจริญ เริงหทัยธรรม
20956/255149-0313-45097-087การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ด้วยอาหารสำเร็จรูปในระบบน้ำแบบหมุนเวียนมนทกานติ ท้ามติ้น
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
21057/255152-0317-50056-033เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้จุลินทรีย์ร่วมปม.1 2 กับจุลินทรีย์ Effective Microorganisms (EM) ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดินเจริญ เริงหทัยธรรม
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
21158/255150-0332-50057-010ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ฐิติมา ทองศรีพงษ์
21259/255151-0337-50057-021ความเป็นด่างของน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)ที่อนุบาลในบ่อคอนกรีตพรรัตน์ สุขประเสริฐ
ปิยาลัย เหมทานนท์
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
21360/255150-0313-45093-031ผลของการใช้น้ำมันพืชและน้ำมันปลาในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)เพ็ญศรี เมืองเยาว์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สุชิรา ลายรัตน์
สุโกศล จงโยธา
21461/255146-0343-45087-013การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ที่ีความหนาแน่นต่างกันในถังไฟเบอร์กลาสด้วยระบบน้ำหมุนเวียนกาณจนา เตี้ยวซี
21862/255149-0338-45097-081การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สุภัทรา อุไรวรรณ์
สมชาย พุฒหอม
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »