Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
4141/254845-1809-45094-002ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่พบบนเปลือกหอยตะโกรมในการเลี้ยงต่างกัน 3 แบบธีรยา ช่วยสุรินทร์
จรัสศรี อ๋างตันญา
ชรินทร์ เมธีคชเดช
4242/254847-0342-47049ผลของการให้ Skeletonema sp. เสริมการใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricius) ระยะโพสท์ลาวา 2 ถึง 17นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กรกช สรรเพ็ชร
ยุวดี สกุลแก้ว
4343/254844-44-2-18-08-01-2-204-042การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ในอุปกรณ์การเลี้ยงต่างกันประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
วีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล
4444/254847-0337-45118-031การใช้สไปรูไลนาสดเป็นส่วนประกอบอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดงโชติ เขียนด้วง
ปิยาลัย เหมทานนท์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
4545/254847-0333-45097-058การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและควบคุมแบคทีเรียวิบริโอฤทธิกร ศรแก้ว
4646/254844-44-1-18-14-012-244-006ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)จรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
4747/254847-0310-45097-046ประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝรั่งด้วยวิธีต้มต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอในกุ้งกุลาดำเพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
มานพ เห็นดีน
4848/254847-0338-45097-054การเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำเป็นลูกกุ้งรุ่นที่ 2 (F1) จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 (P0) ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
ลัดดาวัลย์ สถาพร
4949/254848-0331-45117-026การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราวัลลภ ทิมดี
วิรงรอง ทิมดี
5050/254847-0345-45114-014ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 341 กรัมสามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
5151/254848-0321-45093-016การอนุบาลลูกหอยหวาน ระยะ VELIGER LARVAE ถึงระยะ EARLY JUVENILE ด้วยอาหารต่างชนิดเจษฎา เจริญวัฒน์
ลือชัย ดรุณชู
5252/254846-0308-45097-022การจำแนกเชื้อวิบริโอในตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดำปกติและกุ้งป่วยจากบ่อเลี้ยงในจังหวัดสงขลาเพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
5353/254843-43-2-18-08-01-2-960-039การเลี้ยงสาหร่ายทะเล, Gracilaria edulis (Gmelin) Silva ในอ่าวประจวบคีรีขันธ์สิริวรรณ หนูเซ่ง
ประพัทธ์พงศ์ เพชรัตน์
พณารัตน์ สอนสุกใส
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
5454/254845-1809-45194ปริมาณแบคทีเรียในหอยตะโกรมต่างขนาดในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีคมคาย ลาวัณยวุฒิ
มณีย์ กรรณรงค์
ชรินทร์ เมธีคชเดช
5555/254845-1807-45088-004การแยกชนิดของหอยพิม (Oriental Angle Wings, Piddocks) ที่พบในบริเวณอ่าวไทยตอนบนสุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวันย์
5656/254847-0329-45114-013การอนุบาลปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วัยอ่อนอายุ 2-25 วันชัชวาล วุฒิเมธี
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
5757/254848-0332-48174การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone) แบบพัฒนาในระดับความหนาแน่นต่างกันสามารถ เปรมกิจ
บุญชัย เจียมปรีชา
5858/254848-0332-48175ผลของฟ้าทะลายโจรต่อการเลี้ยงกุ้งขาวสามารถ เปรมกิจ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
พิณทิพย์ กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
5959/254848-0329-45093-019การเพาะเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata Link,1807 ในบ่อซีเมนต์ระบบปิดชีวภาพแบบก้าวหน้าธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
6060/254847-0314-47038คุณค่าทางอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวม; ผลผลิตจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวและบ่อเลี้ยงกุ้งสุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์
สรายุทธ อ่อนสนิท

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »