Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
8121/254945-1808-45087-006เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ต่างกันประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
8222/254948-0303-45097-076ผลของการใช้น้ำจากคูระบายน้ำทิ้งเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนากฤษณา องอาจ
พุทธ ส่องแสงจินดา
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
8323/254945-1810-45094-004สภาวะปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri Sowerby, 1971) และน้ำทะเลจากบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยตะโกรมในจังหวัดพังงากัลยาณี ทีปะปาล
ฉัตรชัย พลายละหาร
8424/254949-0332-45092-059ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขังวารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ศิริภรณ์ โคตะมี
8525/254948-0336-45092-048ระดับความเค็มของน้ำที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายและพัฒนาการของปูทะเลวัยอ่อน, Scylla paramanosian Estampador, 1949สิริวรรณ หนูเซ่ง
อาภรณ์ เทพพานิช
8626/254946-0342-45097-040การเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินจังหวัดนราธิวาสครรชิต เขียวเล่ง
สุพล ตั่นสุวรรณ
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กฤษณันท์ นงรัตน์
8727/254947-0307-45097-050การทดลองใช้สาหร่ายหนาม (Najas indica (WILLD) CHANE) กำจัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนานิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
8828/254948-0303-45117-020ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอกนิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
8929/254947-0336-45092-034การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramanosain Estampador, 1949 ระยะเมกาโลปา ด้วยอาหาร 3 ชนิดอาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
9030/254947-0330-45093-008การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะเวลลิเจอร์ถึงระยะลงพื้นด้วยอาหารมีชิวิตชนิดต่าง ๆปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
9131/254948-0329-45114-016การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25-50 วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสำเร็จรูปธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
9232/254947-0307-45117-018ประสิทธิภาพและความสามารถของระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพในการควบคุมคุณภาพน้ำ จากการเลี้ยงปลากะพงขาวอรัญญา อัศวอารีย์
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
9333/254947-0339-45118-030การขยายพันธุ์โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) โดยใช้จุลินทรีย์เป็นอาหาร และผลต่อการอนุบาลปลากะพงขาวอดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
9434/254948-0325-48109เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจากลูกกุ้ง P10 และ P40 ในบ่อเลี้ยงที่บำบัดพื้นก้นบ่อด้วยวิธีกายภาพชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
อัศวิน แก้วคง
อุทัย รัตนอุบล
9535/254941-41-1-18-09-13-2-966-066คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2542-2544ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
วราภรณ์ แก้วไทย
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
สุพากร แก้วอักษร
สำรวย ชุมวรฐายี
สมพร เกื้อสกุล
ชัชวาล อุบลไพศาล
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
ชอุ่ม สุขช่วย
9636/254943-43-2-18-09-12-3-981-044คุณภาพดินพื้นทะเลและการประยุกต์เพื่อจำแนกพื้นที่เลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
9737/254947-0329-45097-045การตรวจหาแบคทีเรียทางสุขอนามัยฟาร์มจากดิน น้ำ และเนื้อกุ้ง ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราดสุวรรณา วรสิงห์
ทิศธิยา แช่มล้วน
9838/254949-0332-45092-064ผลของความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์วารินทร์ ธนาสมหวัง
ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่
9939/254949-0332-45092-065ผลของความเป็นด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์วารินทร์ ธนาสมหวัง
วัฒนา ฉิมแก้ว
10040/254948-0330-48111การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกันนิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
วาริช เส้งสีแดง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »