Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
12111/255047-0340-45089-029เปรียบเทียบผลการเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยจากแม่กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิดไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
12212/255047-0338-45097-055ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)นันทวัน ศานติสาธิตกุล
วิทยา รัตนะ
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
12313/255048-0342-45097-065การศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon FABRICIUS) โพสต์ลาวา 15 และโพสต์ลาวา 30 ในบ่อดินครรชิต เขียวเล่ง
12414/255048-0336-48103-002เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) และพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สุพาภร แก้วอักษร
จินตนา มหาสวัสดิ์
12515/255047-0339-45118-032การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง, Epinephelus coioides ในบ่อดินที่ความหนาแน่น ๒ ระดับธวัชชัย ทองน้อย
วาลุกา กฤตรัชตนันต์
มีชัย แก้วศรีทอง
กัตติกา ตูวิเชียร
12616/255048-0338-45097-066การเจริญเติบโตและการผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำรุ่นที่ 2 (F1) จากกุ้ง 2 สายพันธุ์ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
12717/255049-0325-49159การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ด้วยระบบสมดุลนิเวศชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
12818/255047-0303-45097-063ผลของไนเตรทในตะกอนดินต่อปริมาณซัลไฟด์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนาในบ่อดินพุทธ ส่องแสงจินดา
อุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์
12919/255048-0336-48103-003ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครงในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานีวราภรณ์ หนูดี
จินตนา มหาสวัสดิ์
13020/255046-0332-45092-027อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในบ่อดินวารินทร์ ธนาสมหวัง
สามารถ เปรมกิจ
วัฒนา ฉิมแก้ว
ชัยยุทธ พุทธิจุน
13121/255048-0302-45117-023ผลของโอโซนต่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch) ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดโสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
13222/255048-0331-48099การเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone) ในบ่อซีเมนต์ที่ความหนาแน่น
ต่างกัน
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
รัดเกล้า เรืองขนาบ
สิริ เอกมหาราช
พีระ อาจชัยพร
13323/255049-0302-45097-094ผลของสารสกัดพรมมิ (Bacopa monnieri (Linnaeus) Pennell, 1946) ต่อการต้านเชื้อ Vibrio harveyi และปริมาณเม็ดเลือดชนิดที่มีแกรนูลในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone, 1931)โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
13424/255048-0302-45097-072ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น (Cauterpa lentillifera J. Agardh) ที่มีผลต่อจำนวนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แบคทีเรียและการตายของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone,1931)โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
13525/255049-0329-46083-014ผลของระดับความเค็มน้ำทะเลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 1910 สาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837 และ สาหร่ายไส้ไก่ Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 1830สุวรรณา วรสิงห์
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
13626/255049-0345-46083-015การศึกษาความเค็มและวัสดุยึดเกาะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
13727/255047-0317-45097-051การสำรวจระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังธนิฏฐา จงพีร์เพียร
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
พุธชพล สุวรรณชัย
13828/255047-0312-45097-044การปนเปื้อนของยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิด ในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลาและพัทลุงมณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
13929/255045-1810-45115-005ผลของแอสตาแซนทินต่อสีของปลาหมอทะเล, Epinephelus lanceolatus, Bloch, 1790ทวี จินดามัยกุล
พิชญา ชัยนาค
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
1401/255149-03-30-45-093-028ความถี่ของการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน(Babylonia areolata Link,1807)สมพิศ แย้มเกษม
ศรัญญา เกตุมณี

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »