Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
17323/255151-0344-50056-029การตรวจสอบกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเลที่ผลิตทางการค้าโดยเทคนิค Nested PCRพิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
กัลยาณี ทีปะปาล
17724/255146-0308-45097-021ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดินวรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
ชัชวาล อินทรมนตรี
17825/255149-0345-49196ข้อสังเกตการพัฒนาและการอนุบาลตัวอ่อนกุ้งมังกรกาบ (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) ในโรงเพาะฟักพัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
พิชญา ชัยนาค
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
17926/255148-0308-45117-021การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเลือด และความต้านทานโรคในปลากะพงขาวต่อ Streptococcus sp. เชื้อตายจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
18027/255150-0338-50056-003การแลกเปลี่ยนสารอาหารผ่านแนวพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำและตะกอนดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) แบบพัฒนาที่เป็นดินเหนียวและดินทรายจุฑารัตน์ กิตติวานิช
นรินทร์ สงสีจันทร์
ทวี จินดามัยกุล
18128/255151-0338-51080พยาธิใบไม้ในหอยแมลงภู่ Perna viridis (Linnaeus, 1758) บริเวณแพเลี้ยงหอย คลองบางดุก จังหวัดภูเก็ตฉันทนา แก้วตาปี
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
กัตติกา ตูวิเชียร
18229/255148-0328-46083-010การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis (Gmelin) Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อดินลือชัย ดรุณชู
18330/255150-0345-50060-003การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valanciennes, 1828) ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆอาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
18431/255148-0303-45118-038การอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) โดยการใช้อาร์ทีเมียร่วมกับอาหารสำเร็จรูปมาวิทย์ อัศวอารีย์
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
18532/255151-0303-51071ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus, 1766 โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
18633/255149-0303-49191ผลของความเค็มและชนิดอาการต่อการอนุบาลลูกปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan, 1822)ขนาด 2.5 นิ้วลักขณา ละอองศิริวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
18734/255150-0345-50130คัพภะวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน Rachycentron canadum Linnaeus, 1766อาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
พิกุล ไชยรัตน์
18835/255150-0329-50126ผลของความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)สุวรรณา วรสิงห์
18936/255150-0313-50071การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny)อิสราภรณ์ จิตรหลัง
ปณต กลิ่นเชิดชู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สุพิศ ทองรอด
19037/255149-0338-49197ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)นันทวัน ศานติสาธิตกุล
นรินทร์ สงสีจันทร์
จุลีรัตน์ พรหมสุด
19138/255149-0338-45097-100การติดตามคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำให้สำหรับโรงเพาะฟักกุ้งทะเลบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ตนรินทร์ สงสีจันทร์
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
19239/255148-0341-45097-075การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ในบ่ออนุบาลลูกกู้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)จุลีรัตน์ พรหมสุด
สุภาวดี จิตต์หมั่น
สุกัญญา เจริญศรี
19340/255147-0307-45118-029เปรียบเทียบประสิทธิภาพองสาหร่ายทะเล 4 ชนิดในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822)ประมัยพร ทองคณารักษ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
19441/255150-0303-50062-001ผลของชนิดอาหารและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการต่อคุณภาพน้ำและดินใต้กระชังปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในทะเลสาบสงขลาตอนนอกวลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พุทธ ส่องแสงจินดา
19542/255151-0336-51104ชีววิทยาบางประการ คุณภาพน้ำ-ดินตะกอน และต้นทุนผลตอบแทนของการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) และพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
อาภรณ์ เทพพานิช

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »