ข่าว

  • ไปเยี่ยมเราที่หน้าหลักเว็บไซต์ http://www.coastalaqua.com
    โต๊ะกาแฟ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง ยินดีต้อนรับ [กรุณาสมัครสมาชิกก่อนจึงจะตั้งและตอบกระทู้ได้ค่ะ]

ข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสำนักประมงชายฝั่ง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องข่าวสารจากสำนัก

ข่าวสารประกาศที่สำนักเวียนออกไปให้ทราบ ท่านสามารถหาอ่านได้ที่นี่ก่อนใคร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องข่าวสารจากสถาบัน ศูนย์ สถานี

ห้องสำหรับ เครือข่ายสำนักประมงชายฝั่ง สถาบัน ศูนย์สถานี ส่งข่าวถึงส่วนกลาง อย่าลืมว่าสามารถส่งไฟล์ส่งรูปให้สมาชิกดูได้ครับ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องทั่วไป

ห้องนี้สำหรับพูดคุยเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับห้องอื่นๆ ไม่เป็นเรื่องวิชาการ ไม่ใช่เรื่องวิจัย

โต๊ะกาแฟสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องวิจัย

ห้องนี้คุยกันเรื่องวิชาการ งายวิจัยล้วนๆ มีปัญหาด้านการทดลอง เลี้ยงปลาแล้วมีปัญหา จะทดสอบทางสถิติอย่างไร วางแผนการทดลองแบบไหน ตลอดจนเขียนรายงานอย่างไรได้คะแนนดี

ผู้ดูแล: samart

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องเพาะเลี้ยง

ห้องเพาะเลี้ยงเป็นที่พบปะพูดคุยแลกเป็นความคิดเห็นด้านการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ เพาะไม่ติด เลี้ยงไม่รอด เลี้ยงรอดแล้วแต่ไม่โต อะไรอื่นๆอีกมากสำหรับนักเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่นี่มีพี่ๆที่มีประสบการณ์แวะเวียนมาตอบครับ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องประมงชายฝั่ง

ห้องน้องใหม่ประมงชายฝั่ง สำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ด้านประมงชายฝั่ง พื้นบ้าน การฟื้นฟูทรัพยากรประมง การอนุรักษ์ การจับสัตว์น้ำ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องมาตรฐานฟาร์ม

ห้องแลกเปลี่ยนความรู้ พูดคุยทางด้านการตรวจรับรองฟาร์ม GAP/COC การเก็บตัวอย่างกุ้ง ปลา การรายงานผล การอัพเดทข้อมูล การใช้ยาและสารเคมี ปัญหาการกีดกันด้านการค้า Tracebility

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องแพลงค์ตอน

ห้องน้องใหม่ล่าสุดของประมงชายฝั่ง สำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนะนำเกี่ยวกับแพลงค์ตอนและระบบนิเวศของแพลงค์ตอน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง LAB

ห้อง LAB นี้ไม่ใช่เอาใว้ทำแล็บ แต่ห้องนี้เพื่อให้นักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการได้พบปะพูดคุย เกี่ยวกับงานที่ทำ ปัญหาในการวิเคราะห์ ยา น้ำ ดิน ปัจจัยการผลิต

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องเทคโนโลยี่

ห้องที่ใช้พูดคุยด้านเทคโนโลยี่ใหม่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประดิษฐ์คิดค้น ปัญหาต่างๆด้านระบบน้ำ ระบบลม ระบบไฟฟ้า เครื่องให้อาหาร เครื่องตีน้ำ ระบบบำบัดทางชีวภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง Global Warming

ห้องน้องใหม่ล่าสุด สำหรับพูดคุยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดช่องโหว่ที่บรรยากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้น น้ำแข็งละลาย ระดับน้ำทะเลสูง ปะการังฟอกขาว ตลอดจนถึงพลังงานทดแทน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนแนะนำสินค้า

ใครใคร่ค้าค้า มีสินค้าสัตว์น้ำไม่ว่าเล็กใหญ่ก็มาบอกกล่าวกันได้ตรงนี้ ขอให้เป็นสินค้าด้านเพาะเลี้ยงประมงจะดีกว่าครับ ส่วนสินค้าอย่างอื่นไม่อนุญาต

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องการพัฒนาเทคโนโลยีระบบนํ้าหมุนเวียน

ห้องน้องใหม่ล่าสุด (ล่าสุดจริงๆ) ของประมงชายฝั่ง สำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบนํ้าหมุนเวียน
โต๊ะกาแฟ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง - Info Center

Re: เอกสารการจำแนกชนิดม้าน้ำ โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
ธันวาคม 09, 2016, 02:28:36 pm
เอกสารการจำแนกชนิดม้าน้ำ โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
ธันวาคม 09, 2016, 02:19:32 pm
Re: ตารางเอ็กเซลสำหรับคำนวณการเลื่อนเงินเดือน โดย adul (ห้องข่าวสารจากสถาบัน ศูนย์ สถานี)
กันยายน 15, 2016, 02:55:44 pm
ตารางเอ็กเซลสำหรับคำนวณการเลื่อนเงินเดือน โดย samart (ห้องข่าวสารจากสถาบัน ศูนย์ สถานี)
กันยายน 07, 2016, 11:18:58 am
Re: ปลาการ์ตูนทั่วโลกมี 30 ชนิด โดย adul (ห้องเพาะเลี้ยง)
สิงหาคม 28, 2016, 12:38:37 pm
Re: ปลาการ์ตูนทั่วโลกมี 30 ชนิด โดย adul (ห้องเพาะเลี้ยง)
สิงหาคม 28, 2016, 12:28:51 pm
ปลาการ์ตูนทั่วโลกมี 30 ชนิด โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
สิงหาคม 23, 2016, 04:25:35 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย adul (ห้องเพาะเลี้ยง)
สิงหาคม 11, 2016, 03:21:05 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย adul (ห้องเพาะเลี้ยง)
สิงหาคม 11, 2016, 03:01:48 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
สิงหาคม 05, 2016, 01:53:10 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 28, 2016, 05:51:44 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 28, 2016, 05:41:56 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 28, 2016, 05:38:44 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 26, 2016, 03:08:58 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 26, 2016, 01:56:09 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 26, 2016, 01:46:50 pm
Re: การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 26, 2016, 12:08:19 pm
การเลี้ยงไฮดรา โดย samart (ห้องเพาะเลี้ยง)
กรกฎาคม 26, 2016, 11:54:57 am
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย samart (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 05, 2016, 12:45:35 pm
Re: ความเข้าใจผิด เรื่องระเบียบการลาป่วย โดย samart (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 05, 2016, 12:42:47 pm
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 09:05:36 am
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 08:54:07 am
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 08:47:32 am
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 08:41:43 am
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 08:13:22 am
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 08:12:39 am
Re: ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 08:11:52 am
ไม่ต้องง้อเครื่อง scanner โดย adul (ห้องทั่วไป)
มีนาคม 02, 2016, 08:10:03 am
Re: ความเข้าใจผิด เรื่องระเบียบการลาป่วย โดย adul (ห้องทั่วไป)
กุมภาพันธ์ 19, 2016, 09:32:41 am
Re: ความเข้าใจผิด เรื่องระเบียบการลาป่วย โดย adul (ห้องทั่วไป)
กุมภาพันธ์ 19, 2016, 09:31:12 am

8716 กระทู้ ใน 4616 หัวข้อ โดย 313 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: sclass16
กระทู้ล่าสุด: "Re: เอกสารการจำแนกชนิดม้..." ( ธันวาคม 09, 2016, 02:28:36 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

13 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 55. ออนไลน์มากที่สุด: 530 (มีนาคม 04, 2011, 02:50:39 am)