0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ Webmaster

  • *****
  • 1152
  • -1
  • How are you ?
 นายธีระชัย แสนแก้ว รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาการผลิตอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ผลผลิตต่ำ ไว้ตอซังได้เพียง 1 ปี ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการเลือกใช้พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หันมาปลูกพันธุ์อ้อย ขอนแก่น 3 ซึ่งให้ผลผลิตสูงถึง 18.4 ตัน/ไร่

 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ได้ทำวิจัยและปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยฤดูกาลผลิตปี 2551/52 นี้ คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเชื่อมั่นว่าหากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์ดีทดแทนพันธุ์เดิมที่ให้ผลผลิตต่ำมากขึ้น จะสามารถรองรับความต้องการใช้เอทานอลของประเทศได้อย่างเพียงพอ

 อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 สามารถให้ผลผลิตและความหวานสูง ผลผลิตเฉลี่ย 18.4 ตัน/ไร่ อ้อยตอ 17.2 ตัน/ไร่ ไม่ออกดอกทำให้น้ำหนักและความหวานไม่ลดลงในช่วงเก็บเกี่ยว กาบใบอ้าและหลวมทำให้เก็บเกี่ยวสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวอ้อยสด แตกกอดี ใบคลุมพื้นที่ได้เร็ว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช ที่สำคัญคืออ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดี โดยเฉพาะในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะที่จะแนะนำเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำไปปลูกแทนพันธุ์เดิมของเกษตรกร ทั้งนี้ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่กับกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรเมื่อปี 2549 และได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองจากคณะกรรมการวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2551 เป็นต้นมา


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (16/7/2551)