0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

chairat

เกษตรกรปลานิลพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 11:31:38 am »
ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา กรมประมงได้จัดโครงการนำร่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมปลาน้ำจืด เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงเขตการ ค้าเสรี ในอุตสาหกรรมปลาน้ำจืดของไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำจืดเข้าสู่มาตรฐาน ระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม ซึ่งถือเป็นการสร้างเสริมศักยภาพฟาร์มปลาน้ำจืดของไทยให้มีความเข้มแข็งใน การที่จะแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ             
   
ปลานิลเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่ได้นำร่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดที่คาดว่าจะ ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี  ในอันดับต้น ๆ ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง  กระบวนการหลังการจับ กระบวนการแปรรูป และกระบวนการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยเน้นการลด ต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมีคุณภาพและ ปลอดภัย 
   
“กรมประมงได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามผลหลังการดำเนินการโครงการนำร่องของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ของคุณเอกสิทธิ์ อรรถจินดา หนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 30-40 คน  เพื่อพัฒนาต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาน้ำจืด อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า เช่น ปลานิล 1 ตัว เนื้อนำมาทำอาหาร เกล็ดปลานำไปประดิษฐ์งานฝีมือ ส่วนชิ้นส่วนที่เหลือรวมทั้งเครื่องในนำไปเลี้ยงปลาและทำน้ำหมักชีวภาพได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคนมารับซื้อถึงที่ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี” ดร.จิราวรรณ กล่าว
   
นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้สร้างตู้สำหรับอบปลานิลในการทำปลานิลแดดเดียว แทนการนำไปตากแดด ซึ่งนอกจากจะใช้ระยะเวลาเร็วแล้ว ปลาที่ได้ยังสะอาดและมีมาตรฐานกว่าการนำไปตากแดดอีกด้วย ซึ่งต่อไปทางกรมประมงจะมีการผลักดันทางด้านการตลาดให้มากขึ้น.


1 พฤษภาคม 2553
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=339&contentID=62982