0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

bawornluk

ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ทรัพย์แผ่น
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 10:02:21 am »
ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ทรัพย์แผ่นดิน

โดย เดลินิวส์ วันที่ 26 ธันวาคม 2550 

,

,

 ทดแทนคุณพร้อมท่องเที่ยวแบบสุดสนุก

ป่าชายเลนมีคุณค่ามากมายมหาศาล เช่น เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่ของสัตว์เศรษฐกิจ เป็นที่ทำมาหากินของชาวประมง    พื้นบ้าน ฯลฯ มีสถานที่หนึ่งที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่มีป่าชายเลนสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง คือ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคน หมู่ที่ 3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม แต่เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว พื้นที่แห่งนี้ถูกบุกรุกทำลาย เนื่องจากประชาชนบุกรุกพื้นที่เพื่อทำนากุ้ง และทำประโยชน์อื่น ๆ จนกระทั่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลใกล้ชายฝั่งได้สูญเสียไป อาหารประเภทสัตว์น้ำทางทะเลก็สูญหายไป อาชีพทางการประมงก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้ จึงทำให้ประชากรในพื้นที่ที่อยู่ในวัยทำงาน ต้องแยกย้ายไปประกอบอาชีพที่อื่น
 
ปี พ.ศ. 2534 ชาวบ้านในพื้นที่โดยการนำของนายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือ ผู้ใหญ่ชงค์ จึงมีความคิด ปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมา เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่กาลก่อน แรก ๆ ทดลองปลูกป่าชายเลนในช่วง 3 ปีแรก ก็ไม่ประสบความสำเร็จเจอกับปัญหาสารพัด ทั้งการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูก การอยู่รอดหลังปลูก และความไม่ร่วมมือของบางคน
 
ต่อมาก็มีหน่วยงานรัฐเริ่มเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญ ของการปลูกป่าชายเลนที่นี่ จึงได้เสด็จฯ มาทรงปลูกป่าชายเลนที่นี่ด้วยพระองค์เอง ในปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545 และ 2547 จนปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เกิดมีสัตว์น้ำชายฝั่งมากมาย ทำให้เกิดอาชีพทางการประมงของคนในพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างพอเพียง แรงงานที่ต้องย้ายไปทำงานที่อื่นก็กลับมาทำมาหากินที่บ้านเกิด ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะเลี้ยงตัวเอง บางส่วนก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัด เช่นกลุ่มชาวเรือ กลุ่มทำอาหาร กลุ่มกระเตง (บ้านพักกลางทะเลที่เฝ้าฟาร์มหอย) เป็นต้น
 
เมื่อมีการทำกิจกรรมเป็นกิจจะลักษณะขึ้นก็เกิดมีการจัดเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาที่นี่ เมื่อมีการมาเที่ยว ส่วนใหญ่มักต้องการเที่ยวและค้างคืนบนกระเตงกลางทะเล ทางชาวบ้านจึงได้ดำเนินการให้มีโฮมสเตย์กลางทะเลขึ้นมา เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่ต้องการมาสัมผัสกับกิจกรรมดี ๆ ซึ่งมีมากมายของที่นี่ และที่สำคัญเราเน้นความเป็นธรรมชาติ เที่ยวแบบมี  ประโยชน์ได้ทั้งความสนุก สาระความรู้ และความรู้สึก  ดี ๆ ที่ได้ร่วมกัน อนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป
 
สำหรับโปรแกรมการทำกิจกรรมในป่าชายเลนโดยสังเขปนั้น คือ เมื่อเดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ประธานศูนย์กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องป่าชายเลน แนะนำความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ก่อนจะล่องเรือชมป่าสมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูก ตั้งแต่ พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545 และ 2547 พร้อมกับให้อาหารลิงแสม ชมนกทะเล ปลาทะเล วิถีชีวิตชาวประมง ชมการรอเคยทำกะปิคลองโคน งมหอยแครง ลอยอวนปลากระบอก
 
เมื่อถึงยามเที่ยงก็จะไปทานอาหารบนกระเตงหอย พร้อมตกปลาและนั่งทอดอารมณ์พักผ่อนตามแบบฉบับของใครของมัน จากนั้นก็จะล่องเรือชมฟาร์มหอยแมลงภู่และหอยนางรม พร้อมกับมาสัมผัสไฮไลต์ คือการ ปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 ต.คลองโคน โดยใช้ต้นแสม ลำพู โกงกาง แล้วมาผ่อนคลายด้วยการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง การแถกเรือบนเลน และการเล่นสกีน้ำอย่างสนุกสนาน
 
หากใครสนใจจะเดินทางไปร่วมปลูกป่าชายเลนและร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพิร์นิธิ (เชษฐ์) รัตนพงศ์ธระ ลูกชายผู้ใหญ่ชงค์ โทร. 08-6177-7942.